O mně

Dobrý den,vítám vás na mých stránkách a budu moc ráda, nebude-li vaše návštěva poslední.

sobota 22. srpna 2020

Vánoční šití dalších bloků pokračuje. Tvoření bloků mne baví ač parné léto a na Vánoce  zatím není pomyšlení.


Na zahrádce se urodilo a rajčatový salát s bazalkou mám moc ráda.Magnolie mne ukázala,  co  od ní mohu čekat příští jaro.

Dnešní výlet na Hrad Houska,  který leží  ve východní části Kokořínských lesů a je opředený tajemstvím. Houska dodnes patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II .
Kronikář Hájek z Libočan zaznamenal k roku 878  legendu v níž se praví, že na místě, kde dnes stojí Hrad houska, byla průrva z níž vylézali démoni, kteří škodili okolnímu obyvatelstvu.
Na místě průrvy stojí hradní kaple byla zbudována ve 13. století a má zamezit vstupu zlým silám.

Srnec - parukář a pískovcová skála. která  je součástí interiéru hradu.Krásná řemeslná práce kováře.Výlet se vydařil, v okolí zámku je krásná příroda a tak musel přijít odměna návštěvou  Pivovaru v Lobči.


Mějte se moc hezky a užívejte léta.
  Iva
pátek 7. srpna 2020

Český Krumlov

Sny se mají plnit a tak můj další sen vrátit se po pár letech do Českého Krumlova se splnil. Přáním bylo projít si místa na které  při poslední návštěvě nedošlo.  A tak jsem jako první navštívila  -
Musea Fotoatelier Seidel.  O ateliéru jsem se dozvěděla náhodně  asi před dvěma lety  z internetu.

Josef Seidel (německé národnosti) se roku  1859 ve vesničce  Hasel poblíž České Kamenice. Po vyučení fotografem vandroval jako fotografický pomocník v Sedmihradsku, Uhrách, Čechách a Rakousku. Dva roky pracoval také ve Vídni u firmy, která vyráběla fotografické desky.Asi na jaře roku 1886 se dostal Josef Seidel na Šumavu. Zde se dověděl, že vdova po českokrumlovském fotografovi Gotthardu Zimmerovi hledá vedoucího fotoateliéru.Po dvou letech fotografický ateliér v zahradě domu v Linecké ulici č.p. 64 převzal jako jeho vedoucí. Kupní smlouvy pak uzavřel s paní Karolinou Zimmer v roce 1900. Všestranný a talentovaný Seidel brzy dosáhl značných úspěchů, fotografoval krásy Šumavy, věnoval se portrétování. Vytvořil první panoramatické snímky. 
Roku 1905  byl přestavěn dům s fotoateliérem,jehož podoba se zachovala dodnes. Josefovi Seidelovi se narodili tři synové a syn František pokračoval ve šlépějích svého otce, který v roce 1935 zemřel. Seidelova prosperující firma měla 11 zaměstnanců a tři oddělení. V  roce 1949 byla komunisty  živnost zrušena a část archivu negativů zabavena tehdejším Ministerstvem informací a osvěty.
František Seidel nadále pokračoval v práci jako fotograf v komunálním podniku. Od chvíle, kdy musel rodinný ateliér zavřít, se jej až do své smrti nedotkl a pouze pro své soukromé účely používal fotokomoru. Jeho životní osud byl velmi pohnutý – za války prodělal roční věznění fašisty, po válce zažil odsun svého bratra a snoubenky do Německa (čeští Němci),    a následovala komunistická perzekuce… Jeho snoubenka se mohla vrátit zpátky do Čech až po složitých jednáních v polovině 50. let, a to již bylo pozdě, aby spolu mohli mít děti. František Seidel zemřel 7. ledna 1997.
Josef a František Seidel zanechali obsahem i rozsahem zcela mimořádné dílo podrobně zachycující jihovýchodní část Šumavy. Dochovaný archiv snímků poskytuje jedinečný materiál pro studium kulturní historie a připomíná pohnuté období 1. pol. 20. století včetně problematické česko – německé otázky.

Muzeum bylo založeno Českokrumlovským rozvojovým fondem s.r.o. a městem Český Krumlov. Zakladatelé odkoupili dům s fotoateliérem od dědiců rodiny fotografa Josefa Seidela.  Fotoateliér byl zrenovován dle fotografií interiéru a byly zde odkryty secesní výmalby jednotlivých místností. 

Půda na které byly nalezeny fotografické desky.

Před rekonstrukcí a po
Celá prohlídka tohoto ateliéru na mne velmi zapůsobila jak osudy rodiny českého Němce, tak obsáhlostí díla, které zde bylo zachováno. Našly se zde tisíce  skleněných fotografických desek, 

které byly  vzorně popsány a jsou tak vzácným dědictvím o jednom století Českého Krumlova a jeho okolí.  Můj dnešní příspěvek je obsáhlý, ale jak se dnes říká genius loci je zde velmi silný.
      Přeji vám  krásné léto plné  šťastných příběhů.
                                                                               Iva